top of page

TOPgroep
PO - Profi Pendi Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

De TOPgroep is een Tijdelijke Observatie Plek voor leerlingen vanuit Samenwerkingsverband Profi Pendi waarbij gedrag voorliggend is. Het doel is terugplaatsing naar de school van herkomst, als dit passend is bij de onderwijsbehoeften.

De TOPgroep is een onderwijs- en observatievoorziening voor leerlingen die vrij plotseling vastlopen binnen hun huidige school en voor (dreigende) thuiszitters.

Bij de TOPgroep worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht door middel van een proces van voortdurende observatie, doelgericht werken en driewekelijkse evaluatie. Door het creëren van een veilige omgeving komt er ruimte om te werken aan eigen doelen en vaardigheden gericht op onderwijs en gedrag. De leerlingen worden hierin begeleid door leerkrachten met ondersteuning van een orthopedagoog.

In het hele traject wordt de school van herkomst intensief betrokken. De leerkracht van de school van herkomst krijgt meer inzicht in het leerlinggedrag en handvatten gericht op het verbeteren van het groepsklimaat en de groepsdynamiek.
 
De TOPgroep is gevestigd in de Beatrixschool in Nieuwegein, locatie Wijkersloot.

Buitenkans
PO - ZOUT samenwerkingsverband - Zuidoost-Utrecht

Buitenkans valt vanaf het schooljaar 2023-2024 onder Loods Onderwijs.
 

Buitenkans is een tijdelijke observatie plek voor leerlingen vanuit Samenwerkingsverband Zuidoost-Utrecht waarbij gedrag voorliggend is. Het doel is terugplaatsing naar de school van herkomst als dit passend is bij de onderwijsbehoeften.

Buitenkans is een onderwijs- en observatievoorziening voor leerlingen die vrij plotseling vastlopen binnen hun huidige school en voor (dreigende) thuiszitters. Bij Buitenkans worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht door middel van een proces van voortdurende observatie, doelgericht werken en driewekelijkse evaluatie. Door het creëren van een veilige omgeving komt er ruimte om te werken aan eigen doelen en vaardigheden gericht op onderwijs en gedrag. De leerlingen worden hierin begeleid door leerkrachten met ondersteuning van een orthopedagoog.

In het hele traject wordt de school van herkomst intensief betrokken. De leerkracht van de school van herkomst krijgt meer inzicht in het leerlinggedrag en handvatten gericht op het verbeteren van het groepsklimaat en de groepsdynamiek.

Buitenkans is gevestigd in SBO de Stuifheuvel in Zeist.


 

BOZ - Bovenschoolse Onderwijs Zorgvoorziening

VO - Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Regio Utrecht West (SWV VO RUW)

 

Eén van de opdrachten die SWVVO-RUW zich ten doel heeft gesteld is het bieden van een dekkend netwerk van (onderwijs) voorzieningen. Dit opdat alle leerlingen binnen de regio Woerden een passende plek binnen het onderwijssysteem kunnen krijgen.
Voor sommige leerlingen is het tijdelijk niet mogelijk om onderwijs te volgen op een reguliere school binnen dit dekkende netwerk, ook niet met extra ondersteuning. SWVVO-RUW heeft ervoor gekozen om een bovenschoolse voorziening in te richten. Onder een ‘bovenschoolse onderwijs-zorgvoorziening’ wordt een  onderwijsvoorziening verstaan waarin de  leerling een voortgezet onderwijsprogramma krijgt aangeboden: binnen een afgebakende periode kan een nieuwe start gemaakt worden met als doel het vervolgen van de schoolloopbaan binnen het reguliere onderwijs of een beter passende plek. Dit door het bieden van een totale en brede aanpak aan ondersteuning van jongeren, de school en hun gezinnen. De inzet van het brede aanbod van bovenschoolse voorziening voorkomt voortijdig schoolverlaten en/of thuiszitten of heft de situatie op waarbij jongeren al langdurig thuis zitten. De leerling krijgt hierbij een traject op maat aangeboden.

De BOZ is gevestigd aan Polanerbaan 13B in Woerden.

TOPKLAS
PO - SWV Unita – Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

De TOPklas is een Tijdelijke Observatie Plek voor kinderen waar gedragsproblematiek voorliggend is. Leerlingen worden 3-12 maanden opgevangen met het doel hen terug te plaatsen op een reguliere school. De tijd bij de TOPklas wordt gebruikt om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften goed in kaart te brengen.


Ook hier is altijd al een trajectbegeleider betrokken. Er zal eerst een verkennende consultatie worden ingezet waarbij de school en ouders via een intake kennismaken en onderzoeken of TOPklas een passende interventie is.

De TOPklas is gevestigd in Elan Primair in Huizen.

HB Expertisegroep
PO - SWV Unita – Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Samenwerkingsverband Unita biedt binnen de HB Expertisegroep intensieve, gespecialiseerde begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen die dreigen vast te lopen of reeds uitgevallen zijn in het onderwijs. Iedere leerling komt bij de HB Expertisegroep binnen met een andere kennisbasis en vaardigheden. Wij kijken (dynamisch) naar de brede aanleg, vaardigheden en ontwikkeling van de leerling en belemmerende en ondersteunende factoren binnen de context van de leerling. Er is daarom geen standaard aanpak die wij hanteren. Schoolwerk wordt geleverd door de stamschool en wordt desgewenst aangepast of aangevuld met andere werkwijzen en materialen. Ons pedagogisch handelen is erop gericht om iedere leerling zich bewust te laten worden van de manieren waarop ze initiatief en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leer- en ontwikkelproces. Psycho-educatie is daarom een belangrijk onderdeel van de periode binnen de HB Expertisegroep. Er is daarnaast binnen de groep aandacht voor begeleiding op het gebied van emotieregulatie- en executieve vaardigheden. Na de periode bij de HB Expertisegroep keert een leerling terug naar de stamschool op basis van een plan op-maat of speelt de HB Expertisegroep een rol in het zoeken van een geschikte vervolgsetting.

De HB Expertisegroep is gevestigd in Elan Primair in Huizen.

Coaching

Er is een hulpvraag omtrent een leerling...

Groepsdynamiek

Aandacht voor groepsdynamiek veel positieve effecten...

Workshops

Loods onderwijs verzorgt workshops voor onderwijsprofessionals...

Out of the box

Het doel is iedereen een eerlijke kans te geven. Dat voelen mensen...

bottom of page